AML-beleid

AML
Als bedrijf zijn wij verplicht om ons strikt aan het AML (Anti-Money Laundering ) - beleid te houden.

Wwft
De wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) is gericht op het bewaken van en bevorderen van de integere bedrijfsvoering en het voorkomen dat ondernemingen betrokken raken bij het witwassen van geld.  

Wij zijn verplicht om cliëntenonderzoek uit te voeren zodat wij de identiteit van de client en van de belanghebbende van de cliënt (UBO) en de herkomst van het vermogen vast kunnen stellen. 

Indien er afwijkende transacties worden aangemerkt hebben wij een plicht deze direct te melden bij de FIU Nederland (Financial Intelligence Unit). Ongebruikelijke transacties worden door deze instantie onderzocht om vast te kunnen stellen of deze transacties verdacht verklaard kunnen worden. 

10 over 10 staat als onderneming geregistreerd bij de FIU.

Shopify en fraudepreventieaanbevelingen
De webshop van 10 over 10 wordt ondersteund door Shopify. Shopify biedt fraudepreventieaanbevelingen, deze worden mogelijk gemaakt door machinelearning-algoritmen die zijn getraind op historische transacties in alle Shopify winkels. 

De geïntegreerde fraudepreventieaanbeveling markeert een bestelling van een gemiddeld of hoog risico met een waarschuwingsteken. Dit wordt mogelijk gemaakt door jarenlange ervaring met fraudedetectie. Een bestelling met een hoog frauderisico wordt geverifieerd en geannuleerd. 10 over 10 is verplicht hiervan een melding te maken. 

Afspraken in persoon 
10 over 10 accepteert enkel alleen bankoverschrijving. Hiervoor wordt altijd naar uw ID kaart gevraagd. De IBAN gegevens moeten overeen komen met de gegevens vermeld op uw ID kaart.